lördag 11 maj 2013

Ryska upprustningen påskyndas

Takten ökas en bit in i klippet.

Målet för 2020 har sedan några år varit en 70-procentig modernisering av Rysslands vapenarsenal. I veckan justerade statsminister Medvedev detta mål till 75%. Luftlandsättningsbara stridsfordon är särskilt prioriterade.

Medvedev påpekade även att för en del förband blir ökningen hundraprocentig. Flera bedömare i väst har starkt betvivlat den ryska regeringens förmåga att vidmakthålla den sjuttioprocentiga målsättningen. Hur det går med målet är givetvis skrivet i stjärnorna, men vad som helt klart kan konstateras är att man nu offentligt har justerat ambitionen, uppåt.

Vad gäller Rysslands största elitförband, luftlandsättningstrupperna (VDV), har man nyligen bestämt att över 200 av dess äldre stridsfordon modell BMD skall genomgå ett moderniseringspaket. Till dem kommer 1000 helt nya stridsfordon BMD-4M som skall vara levererade "före 2020".

1 kommentar:

Alexander Christensen sa...

Regionalpolitik/jobbtillfällen ska inte förväxlas med säkerhetspolitik, om så vore fallet skulle väl nästan alla regementes nedläggningar på 90-talet på framförallt glesbygden vara kraftigt kontraproduktiva i arbetsmarknadspolitisk synvinkel med tanke på hur glesbygden ser ut idag, i princip dör glesbygden ut idag, ÅR 2013. Vad skulle hända med orter som t.ex. Skövde, Eksjö, Ronneby etc. om förbanden där avvecklades idag. För vissa små orter som t.ex Söderhamn, Kristinehamn, Härnösand etc. etc. var regementet/flottiljen själva hjärtat för bygdens/stadens framtid.

Angående Marinens utgångsplacering: Karlskrona och Muskö/Berga är två orter som är oersättliga i militärstrategisk/geografisk/ekonomisk synvinkel, avveckling av någon dessa orter skulle innebära spiken i kistan för den svenska försvarsförmågan. En eventuell mindre marinbas i Visby bör man ha i åtanke inför framtiden beroende på hur hotbilden mot Sverige utvecklar sig. Marinen har sedan 1970-talet åsidosatts bakom de andra vapengrenarna. Armén och framförallt flygvapnet har prioriterats i tre decennier . Man bör ha i åtanke att Sverige har en kustlinje på 2400 km (en av de längsta kustlinjerna i hela Europa).
2 st Jagare i drift fredstid, 1 st i beredskap, är realistiskt både ekonomiskt och militärstrategiskt med hänsyn till 2014-2024 års förväntade hotbild, VIKTIGT VIKTIGT!

Nuvarande försvarsanslag behöver inte höjas i nuläget, däremot omstruktureras, eventuellt innebär det att värnplikten delvis återinföras beroende på utvecklingen i Ryssland. Stora materielinvesteringar måste göras för att möta en snabbt skiftande hotbild som vi nu ser i Öst. Dessa "investeringar" av nya vapensystem, fartyg etc. ska tas utanför nuvarande försvarsanslag, stora långsiktiga investeringar men absolut nödvändiga för att upprätthålla vår försvarsförmåga i framtiden.

Idén med en yrkes armé och ett sk, "insatsförsvar", har visat sig vara ett icke optimalt alternativ för ett litet neutralt land som Sverige, detta bör utredas snabbt för att se vad som är optimalt för försvarsmakten 2015-2030

Armén & flygvapnet är i dagsläget två fungerande vapengrenar bortsett från ett "haltande" helikoptersystem och luftvärn, detsamma går som sagt inte att säga om Marinen.

Svenska luftvärnet bör vara så stationärt som möjligt med tanke på att vi i nuläget inte befinner oss i ett krigstillstånd som tur är. Däremot bör luftvärnet i nuläget vara berett på att försvara samhällsviktiga installationer som t.ex kärnkraftverk, regeringsbyggnader, hamnar, flygplatser etc. för att klara av detta behövs närvaro av luftvärnsystem i hela landet, från norr till söder och inte som idag bara i Halmstad (Lv6). Luftvärnet bör i framtiden kunna administreras av t.ex. Hemvärn/civilförsvar.