måndag 27 september 2010

Rysk värnplikt utökas

Rysk värnplikt utökas, sannolikt av flera skäl. I Sverige kritiseras den egna försvarspolitiken nu ännu kraftigare av tre tunga röster.

Kremls hedersvakt ifjol. FOTO: MC1 Chad J. McNeeley, USN

Bloggen "Sverige och världen" hann före denna blogg men det tål nog att fler skriver om denna statliga nyhetsbyrånotis. Bakgrunden är att Ryssland har valt att ha två personalförsörjningssystem samtidigt. Man kan alltså minska eller öka antalet värnpliktiga beroende på hur man lyckas lösa försörjningen genom yrkessoldater. I det här fallet verkar man dock ta till utökad värnplikt (100,000 fler eller?) inte på grund av svagt intresse för att bli yrkessoldat utan för att man troligtvis räknat fel på kostnaderna för yrkessoldater och inte vill dra ner på materielsidan.

Ingenting har nämligen sagts om att skrota anskaffningen av de extremt dyra nya smygflygplan, hangarfartyg, amfibiefartyg, atomubåtar etc som kungjorts tidigare i år och ifjol. Ett passande tillfälle att kungöra materielneddragningar hade varit under veckans stora konferens om Arktis i Moskva. Detta eftersom flera av de ovan nämnda vapensystemen lär baseras just i Arktis.

Ambitionerna i Arktis har (ännu) inte tagits upp av svensk press, trots att de inbegriper åtta nya kärnkraftverk ovan polcirkeln, med start redan 2012. Vad gäller engelskspråkig press har jag ännu inte hunnit gå igenom den, men denna kanadensiska artikel inför den ryska arktiskonferensen är klart läsvärd.

I Svenska Dagbladet har nu dock flera tunga röster blivit än tydligare om svensk försvarsförmåga.

Inga kommentarer: