måndag 13 september 2010

Overklig verklighet

Jag har ännu inte förmått smälta förra veckans uppgifter om att flygvapnets stridsledning slogs ut och att arbetslösa ska bli anvisade jobb inom Försvarsmakten. Tack och lov för bloggarna där debatten fortsätter.

Se särskilt den relevanta diskussionen hos Chefsingenjören.

En annan högaktuell insiderblogg är Väpnaren.

Men vad som oroar mig mest är faktiskt två artiklar i senaste numret av Officerstidningen, som finns att läsa här som pdf. Det är artiklarna om solidaritetsdeklarationen och att Norrland ser ut att mista de sista två ingenjörkompanierna i landsdelen (60 procent av Sveriges yta och den mest ingenjörkrävande delen).

Jag kan helt enkelt inte förlika mig med bristen på debatt i vanliga medier. Det gäller Sveriges nya säkerhetspolitiska linje, dess trovärdighet och konsekvenser och grundläggande förmåga att förflytta förband i det väldiga Norrland. Skulle sånt bara intressera yrkesaktiva officerare?

Inga kommentarer: