lördag 10 april 2010

Katyn ännu viktigare

Det var tänkt att bli en nystart i relationerna mellan Polen och Ryssland. Följaktligen var nästan hela den polska stats- och militärledningen på väg till ceremonin i Katyn. Kanske kan det ändå bli en nystart?

I lördagens flygolycka omkom inte bara flera av landets högsta politiker utan även landets ÖB, armé-, marin och flygvapencheferna samt chefen för specialförbandsledningen.

Som jag skrev för två månader sen var det ett ur polsk synvinkel lovande steg Putin tog om Katyn, ett steg i riktning mot bättre polsk-ryska relationer..

Som denna färska polska opinionsundersökning visar var det redan igår av stor vikt för den polska allmänheten att Rysslands makthavare vid 70-årsminnet skulle formulera sig tydligt. Blir Kremls formuleringar om Katyn nu ännu tydligare så kanske det ändå, trots allt, kan bli en nystart?

Inga kommentarer: