torsdag 4 mars 2010

När kan solidariteten bli aktuell?

I senaste numret (1/2010) av Officerstidningen finns en synnerligen tänkvärd artikel om Sverige och Östersjöns strategiska betydelse. Eftersom artikeln inte finns online kommer här ett utdrag.

Artikeln är skriven av överstelöjtnant Tommy Jeppsson, lärare i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. Rubriken är "Strategisk renässans för Östersjön". Här ett utdrag som jag fastnade för eftersom det tar upp när den omdiskuterade solidaritetsdeklarationen skulle kunna tänkas bli aktuell att åberopa och handla efter:

En uppkommen kris mellan exempelvis Ryssland och de baltiska republikerna skulle innebära det yttersta testet på hållfastheten i den avgivna solidatitetsförklaringen. En svensk solitär insats i samband med en kris mellan Ryssland och de baltiska republikerna får med hög grad av sannolikhet bedömas representera en oöverstiglig politisk tröskel. Samma insats tillsammans med andra EU- och Natoländer ter sig mera realistisk och det är i skenet av en svensk insats tillsammans med andra som solidaritetsförklaringen känns någorlunda hållfast. Särskilt gäller detta om insatsen innefattar militära maktmedel, givet våra egna begränsade kapaciteter.

En slutsats är dock svår att inte dra: i och med att den strategiska betydelsen av Ostersjöregionen tenderar att öka existerar risker för att det uppstår varierande grader av friktion som kan övergå i kriser av skiftande temperatur.


Tänkvärda ord, eller hur?

Inga kommentarer: