torsdag 11 februari 2010

Ryssland: Nato största "militära faran"

FOI har nu släppt denna övergripande analys av Rysslands härom veckan släppta militärdoktrin. Här ett utdrag ur dokumentet:

Dessutom står det klart att Ryssland önskar att landet, tillsammans med dess allierade främst inom Kollektiva säkerhets-organisationen (CSTO), ska ses som en med Nato jämbördig allians i framtiden. Att säkerhetspolitiken är mer samstämmig än tidigare behöver dock inte per automatik innebära att ambitionerna är realistiska och genomförbara.

Det är värt att notera att militärdoktrinen 2010 gör en skillnad mellan ”militära faror” och ”militära hot”. Denna skillnad fanns inte i militärdoktrinen år 2000. Att Nato ska utöka sin makt och sina ”globala funktioner” hamnar på första plats bland de från rysk sida upplevda ”militära farorna”, vilket visar att det här är en högt prioriterad säkerhetspolitisk fråga.

Inga kommentarer: