tisdag 16 maj 2017

Större delen av den manliga befolkningen

Japp, det är marininfanteri med en amfibiebandvagn typ PTS på omslaget.

Som Mikael Odenberg skriver i förordet till Den stora invasionen så omfattade det svenska försvaret tidigare större delen av den manliga befolkningen. Vi som var små kuggar i det minns vilka militärområden vi tillhörde och nu kan man genom denna nya bok få reda på hur alla områden var tänkta att fungera i skarpt läge.

Bo Hugemark har som bokens redaktör samlat ytterst insatta personer som kommer med vad som nog kommer att räknas som den ultimata redogörelsen för den operativa planeringen i försvaret under den senare delen av det förra seklet. När nu försvaret av det egna territoriet återigen är i fokus är det, som Odenberg också skriver, viktigt att kunskaper och insikter förs vidare. Och det kan nog inte göras så mycket bättre än så här - med innehållet till stor del uppdelat efter militärområdena samt stora foton och kartor.

Vad är det för frågor som boken vill besvara? Här kommer några exempel:

* Vad tänkte man om sannolikheten för ett sovjetiskt anfall?
* Vad trodde man om försvarets uthållighet vid ett sovjetiskt anfall?
* Hur såg man på sannolikheten för hjälp från Nato vid ett sovjetiskt anfall?

Svaren är ibland överraskande, och känns trovärdiga inte minst eftersom de kommer från några av de högst insatta personerna, som vet att de inom en nära framtid lämnar jordelivet.

Boken hör hemma hos såväl den som vill förstå vad värnplikten egentligen handlade om - man får nu den stora bilden som man då bara kunde ana - liksom den som vill försöka bilda sig en uppfattning om något av det som krävs för att vi ska kunna bygga upp ett nytt totalförsvar. Givetvis har en mängd faktorer förändrats, men geografin är sig lik.

Den stora invasionen är nu aktuell inom Pennan & Svärdet.

2 kommentarer:

Die Dumme Schwede!!!! sa...

Bäste Lars Gyllenhaal,

Jag har också erhållit "Pennan och Svärdet" och konstaterar att det är mycket nu om det "kalla kriget".
Sverige kunde mobilisera 850.000 män/kvinnor inom totalförsvaret och hur många kan Sverige mobilisera idag?
Det svenska försvaret, eller Krigsmakten är avskaffad och de Potemkinkulisser Vi nu visar upp har blivit till ett internationellt åtlöje och Sverige påminner mer och mer om ett enda stort och avlångt "Fjollträsk"!
Som gammal stridsflygare från tiden när Sverige hade 12 attackdivisioner, 10 spaningsdivisioner (5 fredstida) och 26 jaktdivisioner, och var ett av världens största flygvapen, så känns det nutida flygvapnet en aning futtigt.
Dåtida ÖB hade vid beordrad "Givakt", eller kupplarm i dagligt tal, till sitt förfogande över 200.000 män/kvinnor över HELA SVERIGE.
Alltså, ca. 50.000 värnpliktiga i inneliggande årsklass, årlig och genomsnittlig inneliggande rep.omgång ca. 10.000, anställda
ca. 20.000 och hemvärn ca. 125.000 män/kvinnor.
Det svenska flygvapnet var så starkt att Vi bokstavligt talat hade pulveriserat en invasionsarmada från WP. Våra egna analyser på divisionsnivå visade sig vara helt korrekta, efter att arkiv hade öppnats i tidigare WP länder, och den "lede fi" hade konstaterat detsamma. WP hade inte resurser till att hålla en tillräcklig storlek på sin invasionsarmada, för ett anfall mot Sverige, och samtidigt klara av övriga åtaganden i Europa. Därför planerades det attacker, mot bl.a Danmark, med taktiska kärnvapen. Man kalkylerade också med att Sverige skulle, vid hot om taktiska kärnvapen, ge WP styrkor fritt tillträde till svenskt territorium via Finland i norr och via Danmark i söder till målet Norge och Atlantkusten.
Faktum kvarstår, att trots ett anfall från "lede fi", med eller utan taktiska kärnvapen, hade det dåtida Sverige bitit ifrån sig rejält. Nato ansåg att Sverige hade norra Europas starkast krigsmakt som tog, utan kostnad för Nato, ansvar för Natos norra flank så Norge slapp att ha stående Nato trupp på sitt territorium. Det var då det när Sverige tillhörde ett av världens tre rikaste länder tillsammans med Schweiz och USA!

Lars Gyllenhaal sa...

Hej DDS,
Man kan absolut vara kritisk till dagens försvarsnumerärer - jag är det själv. Men samtidigt finns det även utomlands en del respekt kvar, särskilt för svenskt luftförsvar och våra ubåtar (glöm inte att Danmark och Finland har noll ubåtar). Mvh, L