tisdag 16 mars 2010

Ryska mot svenska intressen?

Sveriges och Finlands intressen i baltstaterna är med i slutklämmen av amerikanska Stratfors senaste videobriefing om Rysslands ökande inflytande. Stratfors analytiker verkar förvänta sig någon typ av showdown inom en nära framtid: "...the fiercest opposition is likely to come from Finland and Sweden, which have their own history of cultural, political and economic influence in the Baltics."

Se själv och begrunda, särskilt sista biten:Stratfor har sedan 1996 vid flera tillfällen visat sig vara fenor på geopolitisk analys. Därmed dock inte sagt att man skall sluta vara skeptisk när man tar del av deras budskap.

Inga kommentarer: