torsdag 11 mars 2010

Från I 19 till Irak

Det finns skäl att inhandla senaste Newsweek och dess svenska motsvarighet Fokus. Den senare berättar rätt utförligt om en svensk som gjort värnplikten vid I 19 och därefter begett sig till USA, gått med i US Army och tjänstgjort i Irak tre gånger..

Samma nummer, alltså Fokus 9/2010, innehåller även en högintressant analys av de nya terrornätverken i Jemen, Pakistan och Somalia.

Senaste Newsweek (utgiven 8 mars) har som huvudstory en analys som inte precis är nådig mot Medvedevs reformer: ord och inga visor.

Inga kommentarer: