måndag 30 maj 2016

Jan hedrad på bästa sätt

Länderna som Jan ställde upp för fanns med på flera sätt vid avskedet.

Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är underställd Livregementets husarer (K 3), där Jan Danielsen, frivillig i Finland och sedan Norge, i decennier var reservofficer. Hedersvakten vid Jans begravning med frivilliga från ÖVG var alltså synnerligen lämplig och de tre representanterna inklusive ÖVG:s chef överstelöjtnant Bengt Fransson gav ceremonin en gedigen inramning.

Stort tack för alla som på olika sätt bidrog till ett vackert och berikande avsked av en man som i både ord och handling ställde upp för Nordens frihet.

1 kommentar:

Utbildningsgruppchefen sa...

Tack för dina fina ord. Det var ett hedersuppdrag att få representera degenerera vid detta tillfälle. Mottagandet från de anhöriga var fantastiskt.
Övlt Bengt Fransson, C ÖVG