söndag 12 oktober 2014

Den sovjetiska skyddshjälmen i Muskös närområde


En sovjetisk skyddshjälm av denna typ har hittats i Huvudskärs militära skyddsområde inte långt från Muskö.

Flera lär nog vilja veta mer om den sovjetiska skyddshjälm hittad drygt två mil från Musköbasen som för första gången nu blivit känd genom P3 dokumentärs "Kidnappningsförsöket på Peter Wallenberg och den sovjetiska kartläggningen".

När man betraktar just den hjälm som Göran Dyhlén av en slump hittade i en klippskreva på Mellanskär, en mindre och obebodd ö drygt två mil från Muskö, så ser den inte påfallande militär ut (för bild se dokumentären). Den är visserligen grön och har ett ankare i fronten men är inte särskilt militärgrön. Den har på grund av flera år i naturen bleknat en hel del. Men, om man ser samma hjälmtyp i nyskick (se ovan) så framgår det att färgen en gång varit militärt grön. Men färgen är inte enda belägget för militär användning. En ledande expert på sovjetiska militära hjälmar, Robert W. Clawson - författare av Russian helmets 1916-2001, upplyste mig per e-post om att hjälmtypen använts åtminstone av sovjetiska militära konstruktionstrupper - det var i deras bruk han sett hjälmtypen på bild.

VARFÖR har då en sådan hjälm hamnat i Muskös närområde? Ytterst få lär idag verkligen VETA varför och jag gör det inte. Att den inte hamnat på fyndplatsen enbart genom vågor står klart. Det är väl hypotetiskt möjligt att vågor kunnat föra hjälmen från ett sovjetiskt fartyg utanför svenska vatten eller till och med från andra sidan Östersjön och att den sen förts av vinden till den plats inne på ön där den hittades av Göran Dyhlén i början av 90-talet (även då var ön obebodd). Eller att hjälmen drivit i land och sen tagits upp på ön av en civil besökare som betraktat hjälmen som skräp trots att den under skärmen är märkt med "CCCP" som uttyds SSSR (samma märkning har hjälmen ovan).

Förutom att både fyndet och fyndplatsen är militära finns dock en till omständighet. I Muskös närhet har personal ur Försvarsmakten tidigare hittat en sovjetisk färskvattenkonserv daterad 1980 och med två års hållbarhet. Den var uppenbarligen på skyddad plats med tanke på det rätt goda skicket. Man kan se den i den synnerligen intressanta boken Muskö av Leif Högberg som erbjuds i senaste Pennan & Svärdet (hållbarheten står inte i boken men har fastställts av mig genom att jag funnit identiska burkar). Det finns därför flera skäl att fundera över den sovjetiska skyddshjälmen och en av de första följdfrågorna lär väl bli vilken möjlig nytta man skulle kunna ha av en sådan hjälm inom marina specialförband? Två svenska attackdykare som jag varit i kontakt med har förklarat att hjälmen möjligen kan ha varit till viss nytta för dykare. Möjligt användningstillfälle: vid dykning i tunnlar och i områden under vattnet med överhäng.

Som min medförfattare Joakim von Braun och jag skriver i Ryska elitförband blev det 1988 offentligt att man även funnit flera sovjetiska räddningslungor i Stockholms skärgård (exakt platsnamn ej publicerat) samt på okänd plats vid kusten ett sovjetiskt miniapotek. Bilder finns i vår bok. Kanske kan det bli större klarhet kring de fynd som hittills gjorts genom ytterligare fynd. Kontakta gärna mig om gamla eller nya relevanta föremålsfynd - men helst inte via bloggen utan via fysiskt brev.

9 kommentarer:

Peter Grafström sa...

Jösses vad svårt det måste vara för någon annan än ryssarna att placera dit den. Enormt komplicerat företag. Krävs enorma resurser. Och det kan ju inte finnas någon som har motiv att plantera falska bevis. Näädå.

Lars Gyllenhaal sa...

Hej Peter Grafström,

Som sagt påstår jag inte att jag vet hur hjälmen hamnat där och i vår bok "Ryska elitförband" nämner vi på sidan 117 möjligheten att Nato planterat bevis. Men vad är sannolikheten med tanke på att hjälmen först hittades i början av 90-talet och först blev känd igår? Hade det inte varit smartare plantera i område där folk säkert skulle hitta den? Går som sagt inte att utesluta att vågor och vind/civilperson fört den till fyndplatsen men det finns som sagt fler föremål som hittats vid olika tillfällen.
Mvh,
Lars

joners sa...

Vad vinner man på att placera ut ryska föremål ?

Lars Gyllenhaal sa...

Hej Joners,

Nu lutar jag själv inte åt det hållet i detta fall, inte minst eftersom det tagit lång tid (år) mellan att de olika fynden hittats. Alltså en misslyckad false flag-operation? Har lite svårt att tro det.

Mvh,
L

Peter Grafström sa...

Lars, tack för vänligt svar efter min ironiska attack. Men Lars skulle 90-talet vara för sent för ett plantera falska bevis/skämta? Knappast. Minns hur turerna såg ut i medierna. I början av 90-talet hade militärens och Bildts prestige skjutits i sank. På 80-talet rådde masspsykos kring ubåtarna. 90-talet var just 'rätt' tid att plantera bevis. Om man som du säger hittade den långt senare uppstår ju dels frågan om man kan lita på uppgiften om 90-talet och om det ändå är sant kan man undra om det inte var planerat att den bekräftelsen skulle komma just för att dra undan kritik om att det skett nu under den allmänna hetsen mot Ryssland.

Anonym sa...

Det är ganska säkerställt att både Warzawapakten och Nato opererade i vår skärgård under 80-talet.
Hårsfjärden 82 var tvärt emot Carl Bildt och Bengt Gustafssons tvärsäkra utpekande av Sovjetunionen som skyldiga en Nato manöver.
Om en hjälm av sovjetiskt ursprung hittas i Sverige så säger förstås inte det så mycket men självklart befann även dom sig i vår skärgård under det årtiondet.

Lars Gyllenhaal sa...

Hej igen Peter,

Ett märkligt skämt kan inte uteslutas men håller det alternativet också för mindre troligt. Varför lägga hjälmen i en klippskreva på en helt obebodd ö om syftet var att den skulle hittas? En skämtare vill väl få valuta för sitt besvär (hjälmtypen var väl inte heller helt lätt att uppbringa)? Intressant är också reaktionen på det fynd som gjordes 1988 i Stockholms skärgård (exakt plats okänd för mig) av sovjetiska räddningslungor. Det blev en nyhet men inte stor och glömdes bort. Det intressanta nu. som, jag ser det, är inte ETT av fynden av sovjetiska föremål utan att fynden är flera och att de hittats med långa mellanrum. Samt att minst två av dem har hittats i Muskös närområde, av alla ställen. Finns även fynd av främmande materiel som vi ej har hittat bilder av - se texten i vår bok.
Mvh,
Lars

Peter Grafström sa...

Lars
Fynden gjordes ju de facto. Att man inte verkar för angelägen ger ett mer autentiskt intryck.
Att flera saker hittats minskar inte sannolikheten för att det är en planerad plantering av falska bevis. Både svenskar och Nato/USA hade motiv, speciellt eftersom de själva var inne på svenskt vatten och incidenter inträffade tex nödsignalvätskan från en träffad ubåt som troligen var amerikansk.
Efter den grundstötta Sovjetiska ubåten hade Sovjet nog motiv för att undvika fler skandaler. Jag hörde uppgifter på 1980-talet från folk som hade insyn i Kockums ubåtsvarv att det var svenska(?) och natodykare som hade gillrat en fälla genom att flytta om navigationstranspondrar som orsakade ubåtens felnavigering. Vet inte var detta skulle ha skett och därför kanske ingen förmildrande omständighet även om det är sant.

Thorsten Schütte sa...

Lustigt. På 80-talet hittade jag en glödlampa, klart glas, 80 W 220 V (med kyrilliska bokstäver), repigt av vågskvalpet mot stenarna, men fullt fungerade, har använt den hemma i snart 20 år innan den dog.