tisdag 10 november 2009

Rysk reporter förvanskade polskt utspel

Den polske utrikeministern Sikorskis uttalande i förra veckan om amerikanska militärbaser väckte stor uppmärksamhet i Ryssland. Rysslands utrikesminister hade svårt att tro att det var sant, andra enbart kritiserade Sikorski. Polens största tidningar och den engelskspråkiga Warsaw Business Journal uppgav att uttalandet inte överensstämde med vad Sikorski faktiskt sagt.

Polens Radio har idag offentliggjort en ursäkt från den ryska nyhetsbyrån Interfax, vars ledning skyller på en enskild reporters misstag/dåliga arbetsinsats. Polens UD har enligt samma källa kallat förvanskningen för en "medveten manipulation".

Vad var det då egentligen som Sikorski sade i Washington, vad var det för ord som Interfax-korrespondenten medvetetet eller omedvetet förvanskade? Jag antar att jag kommer att finna en bra källa och återkommer då med den.

Det inträffade förändrar enligt vad jag förstår inte att utrikesminister Sikorski bekräftat tidningen Wprosts påståenden om att Ryssland övat kärnvapeninsats och konventionellt angrepp mot Polen.

Det är ju illa nog, kan man väl säga.

Tills vidare rekommenderar jag två andra saker: denna korta sammanfattning av Polens Radio om hur Polen ser på Nord Stream. Samt denna artikel i Moscow Times om hur attityderna till kommunism, nationalism mm har förändrats sedan murens fall.

Inga kommentarer: