tisdag 24 november 2009

Östersjöns militarisering i fokus

Frankrikes amfibiska spjutspetsfartyg mitt i Sankt Petersburg, kan den franska beredvilligheten att modernisera den ryska flottan bli tydligare? En stor mängd medier inklusive ryska engelskspråkiga har nu rapporterat om Mistrals besök i Sankt Petersburg.

Varken detta eller Estlands protester har dock ännu rapporterats av några svenska medier, mig veterligen.

Svenska Dagbladets artikel härom dagen: "Sverige har valt sida", har genom ovan fått ny aktualitet. Citat ur den:

"Sverige hjälper Baltikum. Om de baltiska staterna angrips ska Sverige ingripa militärt. Det är innebörden av ett beslut som riksdagen fattat. Samtidigt spänner Ryssland sina militära muskler – Östersjön kan bli ett krisområde."

Har du inte redan läst den artikeln rekommenderar jag den starkt.

Har mycker mer att skriva men hinner först ta mig an bloggandet igen om några dagar.

Inga kommentarer: