fredag 27 januari 2012

Svenskarna "kämpade likt lejon"


De i artikeln omtalade svenska pansarbilarna dyker upp efter ett tag i denna amatörfilm som ännu rätt få har sett på Youtube.

Den idag vid I 19 i Boden aktuella svenska insatsen i Kongo med pansarbilar beskrevs så här av den indiske majoren Manglas: "Mitt hjärta är fullt av beröm för dessa ungdomar som kämpade likt lejon och räddade konvojen från fullständig förintelse".

För övrigt är det idag minnesdagen för Förintelsens offer - i år extra uppmärksammat eftersom det är ett av de sista åren med många som kan vittna om händelserna ifråga och dessutom är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes.

På senare tid har historiker som Paul A. Levine tonat ned Wallenbergs insats. Men även om bilden av Raoul Wallenberg nu blir mer nyanserad och mindre präglad av spektakulärt hjältemod kvarstår mycket att se upp till i hans handlande.

Förresten tycker jag det var märkligt att det skulle ta så många år till dess att Raoul Wallenbergs starka engagemang för hemvärnet (han var instruktör) ordentligt dokumenterades. Det var först min kollega Lars Brink som gjorde det. Vi är väl kollegor i dubbel bemärkelse eftersom vi bägge skriver böcker och är med i hemvärnet.

P.S. I artikelserien MILITÄRT! berättar jag om hur Torsten Stålnacke gjorde skäl för sitt namn under en strid i Kongo.

Inga kommentarer: