måndag 30 januari 2012

Största fallskärmsövningen på 15 år


Förra gången hela brigaden fallskärmsfälldes var för 15 år sedan.

Allvaret i utvecklingen i Mellanöstern underströks nyligen av en storskalig fallskärmsövning i Israel, som ännu inte har uppmärksammats i Sverige.

Det var 15 år sedan någon lika stor övning genomfördes av Israels fallskärmstrupper. Det är inte bara skalan i den nyliga övningen, en komplett brigad i fallskärmar, som är värd att notera, samma högintressanta artikel berättar om inrättandet i december av the Deep Corps, en ny samlande struktur för Israels specialförband.

Det är med anledning av sådana här ovanliga signaler - och flera andra som inte nämnts i svenska medier - som jag nu skriver på en extrainsatt artikel för www.militart.nu om läget kring Iran.

Apropå fallskärmstrupper, se upp för spaningskomplex;-)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bah, 1000 desanter på en dag, det fäller väl vår käre granne flera gånger om året som en del i den vanliga grundutbildningen på varje förband.
http://oplatsen.wordpress.com/2011/11/08/flitigt-utbildningsar-for-luftlandsattningstrupperna/

Anonym sa...

Kan "nån" kunnig tala om för mig:
1. Hur stor är en Israelisk Fallskärmsjägarbrigad i antal man?
2. Fälldes alla i ett lyft?
3. Hur många flygplan har Israel lämpliga för att fälla och underhålla fällda förband?
4. Kan de fälla fordon(psk, bilar, cyklar...) eller är/blir de "stationära" med den klassiska marchhastigheten om ca. 20-30 km/dygn.
5. Stategisk/Operativ ll. kräver ju totalt luftherravälde (vid ll. och vid underhållandet av befintlig ll.) d.v.s. att allt fi jaktflyg och allt fi lv är nedkämpat. Kan Israel (IDF)ensamt åstakomma detta i t.ex. Iran? Syrien? Libanon?
6. Om man inte kan åstakomma totalt luftherravälde inför en strategisk/operativ ll. - Blir inte detta bara en i sig rolig men dyr lek?

f.d. vpl korpral

Lars Gyllenhaal sa...

En del svar finns här: http://en.wikipedia.org/wiki/Paratroopers_Brigade_%28IDF%29