lördag 5 februari 2011

Sveriges främsta verktyg utomlands

Peter Larsson, författare till den synnerligen läsvärda boken Skarpt läge, har skrivit en mycket läsvärd rapport ur vilken jag citerar:

"Detta gör att bara om något år kommer vi sannolikt att satsa mer på biståndet än på försvaret och om tio år kanske biståndsanslaget ligger på 50-60 miljarder kronor. Då är det också rimligt att se våra biståndsinsatser som Sveriges främsta utrikespolitiska uttrycksmedel."

Läs mer här.

1 kommentar:

chefsingenjören sa...

Ja, det här är något Försvarsmakten inte riktigt har fattat. Om det viktigaste för Sveriges säkerhetspolitik är att lyckas i t.ex. Afghanistan så är de civila insatserna minst lika viktiga. Dessa kan göras billigare av t.ex. Bangladesh och Pakistan. Vi kan bidra med den kompetens som vi är duktiga på och det skulle kunna vara återuppbyggnad.