söndag 27 februari 2011

16 år i legionen

Assar Tano är sannolikt den svensk som tjänstgjort längst i Främlingslegionen. Bland hans erfarenheter finns att ha landstigit vid Narvik. Men givetvis upplevde han mycket i det högaktuella Nordafrika.

Till slut har nu boken om Assar Tano, den sannolikt meste svenske främlingslegionären, kommit, författad av honom själv och redigerad av hans son Per-Assar samt Ove Rönnbäck.

Som flera läsare redan vet har jag skrivit om Tano i Svenskar i krig. Tano fick ovanligt mycket utrymme men det beror på att han var med om så pass speciella saker, som landstigningsoperationen vid Narvik.

Det jag kunde skriva om Tano var bara en bråkdel av allt intressant. En tornedaling i Främlingslegionen innehåller mycket, mycket mer om Tano än vad Svenskar i krig gör, och en hel del som jag inte hade en aning om. Bildmaterialet är i sig högintressant.

Boken låter oss även få veta lite mer om Assar Tanos kusin Per Granberg, även han i legionen. Till skillnad från Tano så stupade Granberg, i slutstriderna om Tyskland. Bägge började den militära banan vid K 4, dagens AJB. Som av en händelse finns idag en officer vid AJB som inspirerad av Tano & Granberg tjänstgjorde vid samma förband av legionen, 13. halvbrigaden (13 DBLE). En tornedaling i Främlingslegionen innehåller även en kanonfin bild av Tano & Granberg vid K 4.

Boken finns i senaste Pennan & Svärdet, SMB:s medlemstidning.

Här kan man lyssna på två radioinslag om boken och se en bild av Tanos uniform och bokens redaktörer.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tjena. Finns åtminstone två svenskar som tjänstgjort längre. den ena är fortfarande i tjänst.