lördag 5 februari 2011

Murmansk norsk prio 1

Den här norska nyheten är ett av flera belägg för hur högprioriterat Murmansk är ur norsk synvinkel. Att gå från ambassadör till generalkonsul är i vanliga fall ett steg nedåt.

1 kommentar:

Gustav Wasa sa...

Sverige lämnade för ett par år sedan sitt konsulat i Kaliningrad, som väl kan sägas ha haft en liknande roll i närområdet för Sverige, som generalkonsulatet i Murmansk har för Norge.

Vårt UD:s agerande kan tolkas som att representation och sändebud i främmande stater är något som hör forntiden till.

Framtidens svenska diplomati kanske bör vara en motsvarighet till det nätverksbaserade försvaret (NBF)?

Nätverksbaserad diplomati (NBD) är i så fall framtidens melodi spelade med instrumenten Flickr och Twitter.