måndag 13 februari 2012

Nörd ersätter Tom Cruise

Karin Bojs på DN har skrivit en artikel om hur hjärnforskningen kan leda till en ny sorts mönstring, vaknare soldater och direktkontakt mellan hjärnor och drönare, alltså styrning med tankens hastighet. Framtidens Tom Cruise är en nörd.

1 kommentar:

Valfathur sa...

Kan vi dra en slutsats att billiga drönare som ett spaningsmotmedel eller värre för den som har luftherravälde, innebär ett ytterst effektivt motmedel all organiserad gruppering och militärt beteende även i Väst?
Innebär det att förband på operativ nivå blivit till en relik, liksom kavalleriet i mitten av 1900-talet?