fredag 23 september 2011

Ubåtsfrågan aktualiseras av Henning Mankell

Pjäsen är som gjord för Fredrik Dolk (till höger) som har egna erfarenheter av ubåtskränkningarna i Östersjön. Bilden visar en scen från pjäsen med motspelaren Jörgen Düberg.FOTO: Truls Bärg

Detta är inget skämt, en pjäs om ubåtsfrågan av Henning Mankell aktualiserar ämnet - som så att säga "fyller 30 år" om en månad med anledning av "U 137" utanför Karlskrona.

Bland de första som var på plats vid "U 137" var Fredrik Dolk (namnet är äkta) som var stationerad på Karlskrona örlogsbas. Han finns själv med i Mankells nya pjäs, som har premiär den 7 oktober.

U 137 hette egentligen S-363 och gick på grund i Gåsefjärden den 27 oktober 1981.

Inga kommentarer: