onsdag 20 juli 2011

På amfibisk hedersplats

Numera på 1. amfibieregementets hedersvägg. FOTO: S.M.

Bland det roligaste i jobbet som författare är att få se konsekvenser av det man skrivit. Läsarbrev med kommentarer och nya uppgifter är en trevlig konsekvens. Men ibland blir det mer oväntade saker som gör att man verkligen känner att man valt rätt jobb.

En läsare ur amfibiekåren av min och Lennart Westbergs gemensamma bok Svenskar i krig 1914-1945 blev så intresserad av ämnet att han vände sig till mig med ett önskemål: kunde jag bidra med fotografier av några av bokens svenskar som deltagit i skarpa landstigningsoperationer? Bilderna skulle sättas upp på hedersplats på 1. amfibieregementet.

Jag tände på alla cylindrar och svarade ja med tillägget att kanske även en speciell attackdykare från boken Elitförband i Norden kunde få vara med? Jodå, gärna det.

Nu är de alltså på plats, på 1. amfibieregementets vägg: den svenske främlingslegionären Assar Tano som deltog i landstigningsoperationen vid Narvik 1940; Allan Mann som deltog i samma operation och sannolikt även vid Dieppe 1942; Sivert Windh som var svensk civil sjöman men pga ett tyskt ubåtsangrepp gick iland på Omaha Beach 1944; Gösta Wollin som liksom Windh kom till Normandie som svensk frivillig i amerikansk uniform samt Jan Sundlöf som på flera sätt var verklighetens Coq Rouge/Carl Hamilton.

Hoppas nu att dessa viljestarka karaktärer kommer att inspirera en och annan betraktare.

En annan sak som nyligen glatt mig är ett samtal jag fick från doktoranden Tomas Gustafsson vid enheten för medicinens historia, Lunds universitet. Han berättade för mig hur Svenskar i krig använts som referensverk i ett forskningsprojekt om svensk sjukvård i krig. Missa inte heller denna sida från Gustafsson om Skandinaviska kåren i Sydafrika under Boerkriget.

Inga kommentarer: