måndag 23 augusti 2010

Sakfel i Pierre Schoris angrepp

Pierre Schori gick i lördags till generalangrepp mot den svenska insatsen i Afghanistan. Schori är en tung röst och skicklig skribent, men stämmer hans påståenden om opinionsläget i Afghanistan?

Schoris inlägg på DN Debatt i lördags lär bli något av en milstolpe i debatten, på grund av dess djupt kritiska och vassa utformning. Men som bloggkollegorna på Kungliga Krigsvetenskapsakademien redan hunnit påpeka så finns det en del att anmärka på Pierre Schoris påståenden.


Pierre Schori glömmer bland annat att i de utländska styrkorna i Afghanistan (ISAF) ingår flera icke-västliga länder, till och med Förenade Arabemiraten. Totalt fem muslimska stater bidrar med trupper till ISAF. Av dessa dominerar Turkiet, med nära tvåtusen soldater. På bilden turkiska soldater i Kabul.

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens bloggare uttrycker sig diplomatiskt. Mycket av Schoris argumentation bygger på hans påstående att "En majoritet av lokalbefolkningen i Afghanistan är emot Nato-trupperna och anser att talibanerna borde få sitta med i regeringen (Reuters 29/7)".

Var och en kan själv surfa till den relevanta Reutersnotisen och konstatera att Schori saknar täckning för att skriva "majoritet av lokalbefolkningen i Afghanistan" eftersom undersökningen handlar om opinionen i de två mest talibanrika områdena, inte i landet som helhet. Det är tankesmedjan ICOS som har intervjuat 552 afghanska män och noll kvinnor i två av Afghanistans 34 provinser.

Att ICOS valde bara två provinser var inte konstigt, eftersom de som sagt var är de mest talibantäta. Att få en bild av opinionen just där är intressant. Att däremot, som Schori gör, påstå att detta resultat är riksomfattande, är minst sagt slarvigt.

Vad tycker då Afghanistans befolkning om den utländska militära närvaron i landet? Kanske har Schori rätt fast hans grundkälla inte stämmer med hans budskap?

Av någon anledning tog Schori inte upp en annan del av Reutersnotisen, den om att 55 procent av de intervjuade 552 männen tror att talibanerna kommer att besegras av utländska styrkor och afghanska regeringsstyrkor.

Den senaste riksomfattande opinionsundersökningen inuti Afghanistan som jag känner till utfördes av Afghan Centre for Socio-Economic and Opinion Research, som är baserat i Kabul. Men man begränsade sig inte till att undersöka i Kabul utan genomförde intervjuer ansikte-mot-ansikte med 1500 afghaner i landets alla 34 provinser. Resultatet har redovisats i flera medier, här finns en svensk (SVT) public service tolkning av det hela.

Enligt undersöningsresultatet var det alltså bara sex procent av de svarande som ville återse talibanerna vid makten. Undersökningen genomfördes ifjol (december 2009) men jag känner ej till någon färskare (dvs. riksomfattande) undersökning och tror inte att läget har förändrat sig radikalt sen dess. Känner någon bloggläsare till färskare undersökningar - tveka inte att kommentera.

Det finns mer att säga om Pierre Schoris angrepp. Schori skriver att "Afghanistankriget äventyrar två fundament i svensk säkerhetspolitik: den militära alliansfriheten och lojaliteten med FN." Om Schori har rätt i det där med den militära alliansfriheten så innebär det att även Finlands, Ukrainas, Irlands och Österrikes militära alliansfrihet är äventyrad, eftersom dessa militärt alliansfria länder liksom Sverige ingår i ISAF.

Schori ondgör sig över att "insatsen förekommer inte i listan över FN-operationer och den styrs helt av Nato och Pentagon". Men var det inte så att FN misslyckades i Afghanistan, liksom tidigare i Bosnien, och därför bad Nato ta över (som Pentagon förvisso har mycket att göra med men i högre grad Vita huset)?

Sist men inte minst är det inte helt korrekt att använda "västlig försvarsallians". Flera icke-västliga länder, till och med Förenade Arabemiraten, ingår i ISAF. Totalt fem muslimska stater (plus Bosnien) bidrar med trupper till ISAF. Av dessa länder dominerar Turkiet, med nära tvåtusen soldater. Sverige har femhundra.

Måste bara slutligen understryka att jag anser det vara fullt legitimt att vara negativ till den svenska militära insatsen i Afghanistan. Det skulle ha varit skrämmande om inga negativa röster hörts - då hade vi inte haft yttrandefrihet. Däremot anser jag inte att det är OK att slarva med grundläggande uppgifter.