torsdag 17 juni 2010

Drone Wars

Att "drone wars" numera inte främst är ett dataspel utan benämningen på Obama-administrationens favoritmetod att föra krig säger rätt mycket om tiden vi lever i. Det är rätt otroligt hur mycket drönare har använts på sistone. Inte mindre intressant är varifrån man nu kan höra kritik mot drönarkrigföringen.

Det var Newsweek-artikeln "The Truth About Drones" som fick mig att bli riktigt intresserad av det här med den ökande amerikanska användningen av obemannade flygplan som kan avfyra robotar.

Särskilt fäste jag mig vid två saker i artikeln:

1. Att ett sextiotal missiler avfyrades inom Pakistanskt luftrum under årets första fyra månader. Därtill ungefär lika många i Afghanistan.

2. Kritiken kommer bland annat från en f.d. amerikansk överstelöjtnant som i många år jobbade för Special Forces och som år 2000 förutsåg att något i stil med 11 september skulle ske. Mannen heter Jeffrey Addicott. Det är en kille som är klart intressant att googla. Kolla särskilt den här artikeln.

Sammanfattningsvis verkar drönarkrigföring lysande. I teorin. I praktiken kan inget ersätta att våga egna soldaters liv.

1 kommentar:

chefsingenjören sa...

Ja, Obama får Nobels fredspris och avvecklar insatsen i Irak. Men i Afghanistan så kommer insatsen att gå mer och mer mot Shadow War. Frågan är hur många soldater som kommer att ersättas av CIA och inhyrda "säkerhetskonsulter" och "livvakter".

En sak har han dock helt rätt i och det är att vi bör dra ut våra styrkor och låta afghanerna slåss själva. Om UAV och CAS är det bästa militära medlet för att stötta afghanerna är tveksamt. Det bästa civila medlet är dock att hjälpa till med att bygga upp landet igen.

Long War Journal brukar ha mycket bra fakta om UAV kampanjen i Afghanistan och Pakistan.

http://www.longwarjournal.org/archives/2010/06/us_afghan_forces_kil_2.php