måndag 28 december 2020

"En slät figur"


"En slät figur" och en "fågelskrämma" som "red illa och talade en långtifrån felfri franska" var tidiga omdömen om Napoleon från en sergeant respektive en general. Magnus Olofssons nya bok fokuserar visserligen på Napoleons fälttåg, men personen Napoléon Bonaparte belyses också rätt bra och bland annat därför griper den tag i mig.

Det är något djupt fascinerande med Napoleons märkliga uppgång, och därtill finns det mer aktuella skäl att sätta sig in i Frankrikes roll i Europa: Brexit och president Macrons utrikespolitik gör att Frankrike får en större roll inom EU. Detta påverkar givetvis också Sverige, även säkerhetspolitiskt. Därmed vill jag inte jämföra Napoleon med Macron, men lite större kunskap om Frankrike skulle i Brexits kölvatten kanske inte direkt skada? 

Hur kan man då snabbt inhämta det moderna kunskapsläget vad gäller Napoleon och särskilt hans fälttåg? Det finns en ny och rätt lättläst bokserie, "Krigens historia", med James F. Gebhardts och min bok Slaget om Nordkalotten som andra bok. Den tredje och senaste är Napoleons fälttåg av historikern Magnus Olofsson, känd från tidskrifterna Militär Historia och Populär Historia.

Vad var Napoleons mål i krig? Olofssons svar: "Hans mål i varje fälttåg var att tvinga fram en stor, avgörande drabbning mot fiendens huvudstyrka." Detta krävde en särskild förmåga att snabbt identifiera huvudstyrkan och Napoleon sade själv om sin förmåga: "Jag ser bara en sak, nämligen fiendens huvudstyrka".  

Olofsson tydliggör att grundläggande för Napoleons makalösa karriär var hans insikter om propaganda och att han helt enkelt såg till att avlöna sina soldater. Hans officerskollegor hade inte brytt sig lika mycket om dylika ting. Samtidigt kunde han vara allt annat än sympatisk, exempelvis mot sina krigsfångar i Mellanöstern. Vid ett tillfälle lät han där avrätta tretusen krigsfångar för att som man sade "ingjuta skräck i fienden". 

Talande för Napoleons personlighet är hur han har en påve nära sig vid kröningsceremonin i Notre-Dame, men ändå väljer att kröna sig själv. 

Den brittiska synen på Napoleon, och i viss mån även Frankrike, påminns man om när man läser om hans förberedelser inför en landstigning i England. Det första land som ställde upp på britternas motdrag, en allians mot Napoleon, var Sverige, följt av Ryssland. Givetvis figurerar även den senare svenske kungen Jean Baptiste Bernadotte i Napoleons fälttåg och vad gäller Bernadottes armékår skriver Olofsson "Aldrig förr hade så stora truppstyrkor förflyttat sig över så stora avstånd på så kort tid". 

Napoleons ryska fälttåg väcker tankar om hur historien kan upprepa sig, men också en stor fråga som väl ingen, inklusive Olofsson, helt verkar kunna besvara - varför Napoleon inte satte in sin elitstyrka, både stor och utvilad, på den kritiska dagen. Olofsson konstaterar att i avgörandets stund försatte fransmännen chansen att "förvandla en taktisk seger till en strategisk triumf".

Olofssons grundförklaring till Napoleons blodiga fiaskon tror jag stämmer bra, men det vore lite för mycket av en spoiler att här återge den. 

Trots att Napoleons namn än idag är så välkänt har det getts ut förvånansvärt lite Napoleon-litteratur på svenska. Både därför + Brexit + för att Magnus Olofsson skriver trovärdigt och modernt anser jag att hans bok är en av årets väsentliga svenska militärhistoriska böcker.

3 kommentarer:

skepparn sa...

Verkligen?
Hur var det nu med Jena...
Inte precis där Preussarnas huvudstyrka fanns.

Lars Gyllenhaal sa...

Hej Skepparn,
Man lyckas kanske inte alltid med det man eftersträvar?
Vänliga hälsningar,
Lars

skepparn sa...

Har läst boken klart idag. Lånade den igår...
Nu har jag sysslat lite ( som hobby) med Napoleon.
Blir lätt så när man har familjen i skola vid Waterloo. Två kilometer från verkliga slagfältet. Wellington skrev ju rapporten från sitt högkvarter, vilket onekligen låg i byn Waterloo.
Självfallet begär jag inte att alla som skriver om Napoleon skall ha läst in sig på allt.
Är det 100 000 eller 200 000 böcker publicerade i ämnet?
Det där trista upprepandet om magcancer säger ju en del.
Födelsedag tre dagar fel.
Däremot ser jag med tacksamhet att författaren påpekar förlusterna i människoliv.
Men, för en novis i ämnet duger den rätt väl. Det var förmodligen också avsikten...

Lustigt nog, apropå militärt.
Fick mitt beställda utdrag avseende militärtjänst just igår. Från Riksarkivet!
Vid genomläsning av sagda dokument fann jag att jag fått XXX på en tjänstgöring!?
Vet du om det är möjligt?
Skojar ej.

Motionerar så smått i Corona tider. Passerade nyligen att hus med en minnestavla
"I detta hus bodde åren 1955 till 1980 Generalen Uno Fagernäs."
Känner mig djupt tacksam och skamsen på en gång över eget öde.

Bästa hälsningar

Ulf