lördag 13 maj 2017

Pansar mot strategiskt överfall


Reenactment i Ypenburg mellan fallskärmstrupp och svensk pansarbil L-180.

Många känner till att fallskärmstrupper hade nyckelroller vid de tyska invasionerna av Norge och Belgien. Särskilt anfallet mot det belgiska fortet Eben-Emael har blivit känd. Få svenska källor tar dock upp fallskärmsoperationen mot Haag i Nederländerna, trots att pansarbilar från Sverige bet ifrån sig bra där.

Så vitt jag vet har ingen svensk tidning eller bok tidigare belyst insatsen av pansarbilar tillverkade i Sverige vid den tyska invasionen av Nederländerna 10-15 maj. Tack vare källor i Nederländerna och en tysk f.d. fallskärmsjägares historik kunde jag sätta ihop en artikel om de i Landskrona tillverkade Landsverk-pansarbilarna som ett tag framgångsrikt försvarade flygbasen Ypenburg utanför Haag. Där vittnar ännu kulhål i en vägg på den gamla flygstationen (se videon ovan efter 2:25) om striderna. För mer om dessa, se min artikel i det senaste numret av Soldat & Teknik, alltså nr 3/2017.

2 kommentarer:

Die Dumme Schwede!!!! sa...

Tack för en bra artikel!
Alltid något, som fan sa när han såg........
Vore kanske någonting för det, i dagsläget, totalt obefintliga svenska försvaret?
Putsa och feja på dessa fordon så kan de deltaga i försvaret av Arlanda och Bromma till regering, riksdag, HKH, militära HK och övrig nomenklatura har hunnit fly från Sverige!
Min gamle far vilken gjorde rekryten 1931 och som var utbildad på det dåtida "supervapnet" stridsvagn vid Kungliga Göta, I2 i Stockholm, och fick fara land och rike runt vid olika mobiliseringstillfällen 1939 till 1945, skulle bli "blöt i ögat" om han hade fått se dessa bepansrade fordon "in action"!

Lars Gyllenhaal sa...

Tack för de vänliga orden om artikeln. Orden om nuvarande försvar är kanske tänkta som humoristisk överdrift men en del läsare kan ta dem mer på allvar. Stora luckor finns det, ja - men de drygt 50K människorna i Försvarsmakten gör sitt bästa i både Sverige, Mali etc + utgör en viktig resurs vid fredstida samhällsstörningar.