söndag 6 december 2015

Konsten att inte överraskas


Budskap från Skåne för ökat krismedvetande, med typisk (?) lokal dialekt.

Den 7 december är ett datum som i några länder associeras med överraskning modell större (minns du inte varför: Pearl Harbor). Apropå överraskning - vad gör nu svenska myndigheter för att förbättra krisberedskapen? En viktig rapport har skickats ut - men hur många har nåtts av innehållet?

Minnesgoda läsare minns kanske att jag bloggade i oktober om att viss ny aktivitet för ökat beredskapsmedvetande har kommit igång. Sedan dess har som bekant läget i Syrien försvårats med mera. Det visar sig nu att vår riksdags försvarsutskott tagit ett initiativ för att stimulera till ökad medvetenhet om behovet av en bra krisberedskap. Här är det svårt att opponera sig, oavsett var man står politiskt.

Men distributionen av denna för allmänheten verkligen viktiga information? Försvarsutskottets nya rapport om vikten av medborgarnas eget ansvar vid en kris - hur ska rapportens budskap konkret sprida sig till oss alla? Jo, rapporten "...skickas nu ut till myndigheter, kommuner och organisationer för att de i sin tur ska sprida kunskapen". Här kan man fråga sig hur infospridandet nu går. För hittills har det inte blivit så många avtryck i medierna. Framförallt kan man väl fråga sig varför inte det varit mer i public service (SR och SVT), då denna typ av info verkligen berör samtliga medborgare. En sektion av SR har dock snappat upp och spritt vidare infon - men kanske inte den sektion man skulle kunna förvänta sig. Det är inte de vanliga SR & SVT-nyhetsredaktionerna utan SR:s utlandssändningar på svenska som hittills tagit upp vikten av bättre beredskap inom Sverige. Läs först artikeln "Svenskarna har dålig krismedvetenhet" med både viktiga grundfakta och minnesvärda citat. Samma dag (3 december) publicerades "Svenskar riskerar bli utan mat vid allvarlig kris" som kan jämföras med dessa nya uppgifter från lantbrukarna själva.

En som inte väntar på att "de stora" nyhetsredaktionerna ska sätta igång med att informera och ställa frågor är Patrik Oksanen, som nyligen satt igång "Podd72", en ny och högaktuell podd om både civil beredskap och säkerhetspolitik. Det är bara att lyssna när det passar dig - via datorn eller mobilen. Nu är premiäravsnittet utlagt på flera sätt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man inte hitta rapporten på nätet. Emotser hänvisning.

Lars Gyllenhaal sa...

Vet ej var den rapporten finns, dvs om den finns på nätet. Mvh, Lars

Anonym sa...

Satte mig av en slump vid tv:n häromdagen där det sändes ett seminarium om just det här. Då det inte är något som jag reflekterat över slogs jag över hur dyster bilden var.

Ett exempel som togs upp var beroendet av transporter (särskilt med lastbil). Sverige säger sig ha ett oljelager för 90 dagar men i praktiken finns det inte inom rikets gränser, utan i Rotterdam(!) om jag inte minns fel. Utan transporter står vi ju oss rätt slätt. Som f.d. industriarbetare såg jag det ekonomiskt effektiva "on demand" systemet införas. Något som nu blivit standard överallt i samhället. Sårbarheten är inte särskilt svår att föreställa sig i händelse av avbrutna transporter. Särskilt allvarligt då inom matförsörjningen.

En annan sak i sammanhanget, som inte togs upp, är utarmningen av landsbygden. Om vi i praktiken inte har några oljelager, hur ska vi på landsbygden då i ett första skeende kunna ta oss till affären? Alla bor inte i Stockholm (även om politikerna har en tendens att tro så).