måndag 2 mars 2015

Sovjets elitgeneral stred mot svenskar

Patrullchefen Torbjörn Öjstad, den förste att stupa mot Margelov, står i främsta ledet i centrum, och till vänster om honom Jan Danielsen som ännu lever. I bakgrunden Karlbergs slottstrappa där fotot togs.

Den 2 mars 1940, under finska vinterkriget, råkade en svensk frivilligpatrull om 8 man ut för ett bakhåll på Sallafronten. Idag kan man för första gången läsa i en vanlig svensk tidning om vem det var som utförde bakhållet, Vasilij Margelov som sedermera var chef för hela VDV, Sovjets fallskärmstrupper, mellan 1954 och 1979.

Bilden ovan består av två, en svartvit bild med den stupade patrullchefen Torbjörn Öjstad i centrum och i bakgrunden platsen där bilden togs, i nutid. Tänk att 2015 så lever ännu mannen direkt till vänster om Öjstad, Jan Danielsen. Bilden kommer från honom (tack Jan!) och jag ställde mig där fotografen stod och knäppte denna bild för några dagar sedan.

1 kommentar:

JockevB sa...

Faktum är att en rad personer som deltog i Vinterkriget på den sovjetiska sidan fick en erfarenhet som uppenbarligen hjälpte deras karriärer en bit på väg. Att ryssarna drabbades av enorma förluster tycks inte ha varit något som låg dem i fatet. Några officerare som kom att göra karriär inom GRU var bl.a. Michajl Kotjetkov, som på 1950-talet blev chef för GRUs viktigaste skola Militär-diplomatiska akademin. Kontramiral Boris Bobkov var under 10 år chef för den sovjetiska flottans underrättelsetjänst, medan Ilja Vinogradov under delar av 1970-talet basade för GRUs operativa underrättelseverksamhet. Tjugo år tidigare hade han tjänstgjort som militärattaché i Finland. Så uppenbart var deras erfarenheter från Vinterkriget värda ett och annat.