måndag 7 januari 2013

Ytterligare 80 ryska fartyg

Så här skildras den kommande ryska storövningen i CCTV, kinesisk stats-TV.

I tillägg till de över 50 utlovade fartygen till 2016 meddelas nu från ryska statsmedier att det under de närmaste tre åren ska levereras 80 stödfartyg till marinen.

Vad kan denna marina satsning 2013-2016 jämföras med, marinhistoriskt sett? Vore intressant med några siffror från motsvarande satsningar under förra seklet. Länktips? Skipper?

1 kommentar:

Skipper sa...

Det är nog svårt att under förra seklet hitta en motsvarande enskild satsning som nu genomförs. Detta då Sovjetflottam under modern tid alltid varit oerhört stark och i stor numerär. I mitten av 80-talet bestod Sovjetflottan av ca 250 fartyg.

Det vi ser nu är en oerhörd återtagning med en ambition av att flottan ska spela i den högsta ligan såväl numerärt som materiellt.

Det får inte heller att ställa numerär från 80-tal mot numerär 2013 på grund av utvecklingen inom vapen och sensorer. Räckvidd och precision har utökats avsevärt vilket innebär att man kan kontrollera, och verka över ett större havsområde med betydligt färre fartyg i dag.

De moderater som kör med mantrat att Ryssland bygger upp försvarsförmåga från extremt låga nivåer, och som också använder det som ett argument för att Ryssland inte har någon kapacitet som är i närheten av den tidigare är farligt ute.