måndag 10 september 2012

Vår tids Napoleon?

Rysk TV om de tretusen reenactors och president Putin som högtidlighöll minnet av 200-årsminnet av slaget vid Borodino 1812.

I dagens DN finns en liten men underbar artikel (ännu ej online) om det i Ryssland massivt uppmärksammade 200-årsminnet av slaget vid Borodino 1812. Det senaste är dock att Napoleon blivit ett rejält slagträ i rysk politik.

Man kan väl säga att uppmärksamheten kring 200-årsminnet av slaget vid Borodino varit lika liten i Sverige som den varit stor i Ryssland. Inte minst president Putin själv såg till att rikta ryskt mediafokus på slaget ifråga.

Mer förvånande är att den ryskortodoxa kyrkans överhuvud nu jämför Napoleon och hans invasionsarmé med den fängslade punkgruppen Pussy Riot.

Inga kommentarer: