tisdag 7 december 2010

Fredens illusioner slår tillbaka

Nyligen skrev jag lite om Wilhelm Agrells nya bok Fredens illusioner. Det jag skrev är dock närmast ointressant jämfört med vad överste Johan René, avdelningschef vid Försvarshögskolan, har skrivit om boken.

Mer exakt är överste René programchef för officersprogrammet tillika platschef för Försvarshögskolan Karlberg. Det är i det senaste numret av Militär Historia (12/2010) som man kan läsa följande ord av René:

Agrell visar övertygande på varför den senaste försvarsreformen bara blev en tumme. En viktig orsak är att bortdefinieringen av "hotet" skapade en situation där enbart kamerala och produktionsrationella hänsyn behövde tas när det gällde den militära organisationen.

Läs hela recensionen, finns dock ej på nätet. Å andra sidan finns det mycket annat läsvärt i samma nummer, som intressanta pansarrön och en intervju ;-) med det enda flygaresset från Sverige (en tillhörande faktaruta som redaktionen gjorde blev tyvärr behäftad med två fel - se kommande nummer).

P.S.
Med rubriken "Fredens illusioner slår tillbaka" syftar jag på att denna uppföljare är mer spännande än det första inlägget. Nu när jag tänker efter skulle även dagens datum kunna vara ett skäl till rubriken. Den 7 december 1941...

Inga kommentarer: