torsdag 22 oktober 2009

40 procent av esterna är nazister?

"Enligt de senaste undersökningarna stödjer upp till 40 procent av esterna den nazistiska ideologin. Att man kultiverar nynazismens ideologi och praktik i ett av EU:s medlemsländer är en seriös signal till EU."

Notera att esterna även påstås kultivera nynazistisk praktik. Kan det bli allvarligare?

Vem är det då som påstår detta? Påståendet görs faktiskt av den svenskspråkiga redaktionen vid den statliga ryska radiokanalen "Rysslands röst". Det framgår både av artikeln om radioinslaget och själva inslaget (länk till radioinslaget finns på sidan) att det är redaktionen som står för uppgiften om ett fyrtioprocentigt stöd bland ester för "den nazistiska ideologin".

Kolla och lyssna själv här.

Än så länge verkar inga medier i Sverige ha rapporterat om detta allvarliga påstående.

Kontrollerar man med hjälp av googles cache-funktion vad som sades i den ryska versionen av inslaget var det en smula mildare - "den nazistiska ideologin" var på ryska "den nationalistiska ideologin". Men genom att i nästa mening även i den ryska versionen tala om att "kultivera nynazismens ideologi och praktik" blir slutresultatet bara en hårsmån mildare.

Ska det vara nödvändigt att påpeka hur nära Estland ligger och att Sverige på många sätt är förbundet med Estland, inte minst genom säkerhetspolitiska "solidaritetsdeklarationer".

Detta är långt ifrån första gången som ryska myndigheter anklagar en stor del av esterna för att vara smygnazister/nazister, men detta torde vara den mest långtgående anklagelsen hittills.

Hur kan svenska medier ha missat detta? Tja, det är väl inte så svårt om man kan missa de största militärövningarna i öst sen 1981...

Därför bör det väl inte heller förvåna hur så gott som alla medier i Sverige än idag ignorerar ryska myndigheters ofta föredömliga klarspråk om gasledningen Nord Streams militära aspekter. Redan för tre år sedan rapporterade Rysslands röst (jag borde kanske ta betalt för den reklam jag här gör för kanalen ;-) ) så här om Nord Stream:

"Sergej Ivanov informerade sina samtalspartner i Sverige och Norge om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa den ekologiska säkerheten. Han framhåller särskilt att den ryska Östersjömarinen kommer att delta aktivt i byggandet, och att dess hydrografiska fartyg kommer att användas för att fastställa koordinaterna när rören ska läggas ned. Vidare kommer obemannade djuphavsfarkoster som Panther, uppgraderade av ryska specialister, att användas för att kontrollera kvalitén på rörläggningen. Slutligen kommer Östersjömarinen att genomföra ekologikontroller och meteorologiska mätningar i samband med byggandet. [...] Uppgiften blir nu att se till att Östersjöområdet blir säkert både ekologiskt och militärt sett. Rysslands och skandinaviernas intressen sammanfaller här helt."

Här finns hela denna RR-artikel att läsa.

Att diskutera säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige av skeendet i Östersjön och Barents anses uppenbarligen vara ruskigt fel/onödigt/ointressant.

Detta inlägg skulle egentligen handlat om möjliga slutsatser av "Ladoga" och "Zapad" men så blev det inte. Men i nästa inlägg så...

3 kommentarer:

finik jobanyj sa...

på tal om eSSterna, vad annar kan man förvänta sig att ett folk dess drygt 80% vuxna män var med i Waffen SS under Andra världskriget?

är du extreamälskare så kan du försöka lära dig ett par ord på ryska och sen åka dit (till Tallinn tex) och säga dem på gatan, men i så fall riskerar du att bli ihjälskuten rakt på platsen, hoppas du kan springa snabbt.

Johan F sa...

"ryska Östersjömarinen kommer att delta aktivt i byggandet, och att dess hydrografiska fartyg kommer att användas för att fastställa koordinaterna när rören ska läggas ned. Vidare kommer obemannade djuphavsfarkoster som Panther, uppgraderade av ryska specialister, att användas för att kontrollera kvalitén på rörläggningen. Slutligen kommer Östersjömarinen att genomföra ekologikontroller och meteorologiska mätningar i samband med byggandet."

En lätt paranoid person skulle nog kunna misstänka att man från rysk militär sida, kommer att installera en fast kedja med hydrofon stationer längs med gasledningen.
Ev rysk motivering skulle då vara att dessa endast har placerats ut i syfte att förhindra terror attentat mot gasledningen. Att det går lika bra att lyssna på all U-båts trafik under vattnet är ju inget man behöver tala högt om.

Självfallet så bör Sverige kontra med att kräva att få ha repressentanter ombord på de ryska fartygen. Detta i form av "marinbiologer" som övervakar allt arbete i svensk zon. Givetvis endast i syfte att säkerställa att man från rysk sida inte skadar lekplatser för fisk och andra marina arter.

Ett krav för att vi skulle gå med på ev gasledning genom svensk zon, skulle kunna vara begäran om att ekologikontrollerna & de meterologiska undersökningarna bör utföras parallelt av svenska marinens fartyg.

För att genomföra lite mera självständiga kontroller så har väl gubbarna i Motala en del nya leksaker som passar bra för långa autonoma övervakningsuppdrag under vattnet.

Vidare så borde man kräva att all tankerfrakt med petroleum produkter till och från S:t Petersburg & Kaliningrad, som passerar över Östersjön, går med fartyg som har dubbla skrov.

För att minnimera effekterna vid eventuella tankerolyckor och snabba upp responsen vid eventuellt saneringsarbete. Så bör man från svensk sida genomföra regelbundna ekologikontrolluppdrag med S100B & Gripen + spaningskapsel.

Som sagt, lätt paranoida tankar men om inte annat så kunde mina idéer ovan ligga till grund för en Östersjö thriller i bästa Tom Clancy anda ;-)


För övrigt är din blogg mycket intressant och jag önskar att våra kära Regering skulle läsa lite mera på den.

/J.F.

Lars Gyllenhaal sa...

Tack J.F.
Intressanta idéer. Med tanke på Artic Sea och andra underligheter på sistone undrar jag om inte vissa makthavare läst för mycket Tom Clancy...